இந்தியா

⚡ஓட்டுநர் இன்றி இரயில் தனியாக இயங்கிய அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

ஹாலிவுட், கோலிவுட் என இரண்டு படங்களில் நடந்த சம்பவத்தை பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நடந்த விஷயம் கண்முன் நிறுத்தி இருக்கிறது. நல்வாய்ப்பாக பெரிய பிரச்சனை ஏதும் ஏற்படவில்லை.

...

Read Full Story