இந்தியா

⚡பச்சிளம் சிறுமியை பிட்புல் நாய் கொடூரமாக தாக்கியது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

கொடூரமான நாய் இனங்களில் ஒன்றான பிட்புல், தனிநபரின் பாதுகாப்புக்காக வளர்க்கப்படுகிறது எனினும், அதனை வெளியே அழைத்துவரும்போது கவனமாக கையாள வேண்டும்.

...

Read Full Story