இந்தியா

⚡குழந்தையின் அழுகையை நிறுத்த வாயில் டேப் ஒட்டப்பட்டது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

மருத்துவமனையில் பணியாற்றுவோர் பச்சிளம் குழந்தைகளை கண்ணும் கருத்துமாக கவனித்தாலும், சில நேரம் அவர்களின் பொறுமை இழக்கப்படுவதால் எல்லைமீறி அதிர்ச்சி செயல் நடத்தப்படுகிறது.

...

Read Full Story