இந்தியா

⚡பிரதமர் மோடி இன்று தனது 110வது மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றுகிறார்.

By Sriramkanna Pooranachandiran

பெண்களின் சக்தி இந்தியாவின் முன்னேற்றத்திற்கு உதவுகிறது. பெண்களுக்கான சமபங்கு வாய்ப்புகளை வழங்கி அடையும் முன்னேற்றமே, உலகளவில் சிறந்த முன்னேற்றத்தை வழங்கும் என பிரதமர் கூறினார்.

...

Read Full Story