இந்தியா

⚡விரைவில் இந்தியா மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்றாக உருவாகும்.

By Sriramkanna Pooranachandiran

தன்னிறைவு பெற்ற இந்திய நாடு விரைவில் சுயச்சார்பின் உச்சத்தை கடந்து, மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்றாகும்.

Read Full Story