வாழ்க்கை முறைகள்

⚡நிகோடின் ரசாயனம் புகைப்பவர்களை, அதற்கு அடிமையாக்குகிறது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

மனிதனின் சராசரியான ஆயுளைக்காட்டிலும், புகைக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்கள் 13 முதல் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மரணத்தை அடைகின்றனர். புகைப்பதால் ஏற்படும் புற்றுநோய், இதயநோய் காரணமாக மரணங்கள் நிகழுகின்றன.

...

Read Full Story