வாழ்க்கை முறைகள்

⚡மெக் டொனால்ட் நிறுவனம் தரமில்லாத பொருளை பயன்படுத்தி உணவு தயாரித்துள்ளது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

துரித உணவகங்களில் உணவுகளின் தரம் என்பது கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே கடுமையான அளவில் கேள்விக்குறியாகி வருகிறது,

Read Full Story