வைரல்

⚡கடப்பா கல் இடையே சிக்கிய சிறுவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

By Sriramkanna Pooranachandiran

சிறுவர்கள் உள்ள வீட்டில் நொடிக்கு நொடி அவர்களின் செயல்பாடுகளை கண்ணும் கருத்துமாக கவனிக்காத பட்சத்தில், விபரீதம் ஏற்படலாம் என்பதற்கு சாட்சியாக அமைந்துள்ளது இந்த செய்தித்தொகுப்பு.

...

Read Full Story