வைரல்

⚡சூடான கண்ணாடியில் குளிர்ந்த நீரை ஊற்றியதும் மாற்றம் ஒன்று நடந்தது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

நாம் சொகுசாக இருக்க கண்டறியப்பட்ட பொருட்கள் யாவையும், ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக பழுதாகும் சூழல் உண்டு. அதற்கான காரணிகள் பல இருக்கின்றன.

Read Full Story