social-viral

⚡இரயில் பயணங்களில் இரயில்வே பாதுகாப்புப்படை பாதுகாப்பு முக்கியம்.

By Sriramkanna Pooranachandiran

தன்னிடம் கேள்வி கேட்கும் பெண்ணின் அரசியல் பின்னணி தெரியாமல், அறைபோதையில் உறுமிய இளைஞர்கள் ஒருமணிநேரத்தில் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டனர்.

Read Full Story