வைரல்

⚡35 வயது மகன் 70 வயது தந்தையை அடித்தே கொலை செய்தார்.

By Sriramkanna Pooranachandiran

மனிதர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய முக்கிய விஷயமாக போதை வஸ்துக்கள் இருக்கின்றன. இன்றளவில் அவற்றால் நடக்கும் கொலையும், குற்றமும் தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கின்றன.

...

Read Full Story