தமிழ்நாடு

⚡கணவன் - மனைவி சண்டையில் ஒரு குடும்பமே தற்கொலை செய்துகொண்டது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

மென்பொறியாளராக ஒருசேர பணியாற்றிய புதுமண தம்பதியிடையே ஏற்பட்ட மணமுறிவு காரணமாக, அவர் ஒரே மாதத்தில் தாய் வீடு வந்ததால் குடும்பமே தற்கொலை செய்துகொண்ட சோகம் நடந்துள்ளது.

...

Read Full Story