தமிழ்நாடு

⚡தன்னை ஈன்றெடுத்த தாயை போதைக்கு அடிமையான மகன் கொலை செய்தார்.

By Sriramkanna Pooranachandiran

போதைப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி ஊரில் ஊதாரியாய் சுற்றித்திரிந்த மகன், பணம் கொடுக்காத மறுத்த தாயை கழுத்தை நெரித்து கொன்ற பயங்கரம் நடந்துள்ளது.

...

Read Full Story