தமிழ்நாடு

⚡ஆசிரியரின் தாக்குதலால் 15 வயது மாணவருக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

சரிவர படிக்காத மாணவரை திருத்த வேண்டும் என எண்ணி ஆசிரியர் செல்லப்பட்ட கொடூரத்தனத்தின் உச்சகட்ட நடவடிக்கை காரணமாக, மாணவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வரும் சோகத்தை விளக்குகிறது இந்த செய்தித்தொகுப்பு.

...

Read Full Story