தமிழ்நாடு

⚡மறுவாழ்வு மையம் இளைஞரின் வாழ்க்கையை முடித்து வைத்த பயங்கரம் சேலத்தில் நடந்துள்ளது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

போதையில் இருந்து மீண்டுவிடுவார் என நம்பி போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் அனுமதி செய்யப்பட்டவர், சடலமாக வீடு திரும்பிய சோகம் நடந்துள்ளது. மறுவாழ்வு மையம் என்ற பெயரில், நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட 4 நாட்களில் அடித்தே கொல்லப்பட்ட அப்பாவியின் சோகம் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தித்தொகுப்பு.

...

Read Full Story