தொழில்நுட்பம்

⚡கூகுள் பே ஜூன் மாதம் முதல் தனது சேவையை நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

உலகளவில் பணப்பரிவர்த்தனை விசயத்திற்கு முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படும் கூகுள் பே, அமெரிக்காவில் தனது செயல்பாடுகளை விரைவில் நிறுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளது.

...

Read Full Story