தொழில்நுட்பம்

⚡செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப உருவாக்கம் எதிர்காலத்திற்கு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

உலகளவில் சமீபத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஓபன் ஏஐ நிர்வாகத்தில் நடக்கும் பிரச்சனையை உலகமே உற்றுநோக்கி வருகிறது.

Read Full Story