தொழில்நுட்பம்

⚡கூகுள் நிறுவனம் பல இந்திய தயாரிப்பு செயலிகளை முடக்கி இருக்கிறது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

சாதி.காம், மேட்ரிமோனி.காம், பாரத் மேட்ரிமோனி, குக்கு எப்.எம் உட்பட பல செயலிகள் சேவைக்கட்டண விவகாரத்தில் கூகுளில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன.

Read Full Story