உலகம்

⚡ஆற்றுக்குள் கவிழ்ந்த பேருந்து 31 பேரின் உயிரை ஆட்கொண்டது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

நொடியில் நடந்த விபத்தில் ஆற்றுக்குள் பேருந்து பாய்ந்து 31 பேர் பலியான சோகம் மாலியில் ஏற்பட்டுள்ளது.

Read Full Story