உலகம்

⚡12 வயது சிறுமி இரும்பு கம்பியால் அடித்து கொல்லப்பட்டார்.

By Sriramkanna Pooranachandiran

வீட்டில் வேலை செய்யும் பணிப்பெண்ணை கொடுமைப்படுத்தும் நபர்கள் செய்யும் பதறவைக்கும் செயல்கள் நெஞ்சை பதறவைக்கின்றன.

Read Full Story