భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు - 18th April 2024

భారదేశంలోని నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు

Today's Petrol Price in Indian Metro Cities
City
Petrol Price Today
Yesterday's Petrol Price
Trivandrum
107.71(0)
107.71
Patna
107.59(0.35)
107.24
Lucknow
96.57(0)
96.57
Jaipur
108.90(0.47)
108.43
Hyderabad
109.66(0)
109.66
Chandigarh
96.20(0)
96.20
Bhubaneswar
103.47(0.28)
103.19
Bangalore
101.94(-0.05)
101.99
Noida
96.92(0)
96.92
Gurgaon
96.97(-0.21)
97.18
Chennai
102.74(0.11)
102.63
Mumbai
106.31(0)
106.31
Kolkata
106.03(0)
106.03
New Delhi
96.72(0)
96.72
సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
View all
Currency Price Change