வாழ்க்கை முறைகள்

⚡எடை இழப்புக்கு விரும்புவோர் ஆரோக்கியமான உணவை தேர்ந்தெடுங்கள்.

By Sriramkanna Pooranachandiran

மசாலா பொரி, சுண்டல் உட்பட பல வகையான உணவுகளை நாம் தின்பண்டம் போலவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இவை உடல் அதிகரிப்புக்கு வழிவகை செய்யாது. அதுகுறித்த விபரத்தை தெரிந்துகொள்ள தொடர்நது படிக்கவும்.

...

Read Full Story