உலகம்

⚡ஈரான் நாட்டில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்

By Backiya Lakshmi

ஈரான் நாட்டின் தெற்கு பகுதியில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Read Full Story