உலகம்

⚡பாலஸ்தீனிய போர் ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளை ஒழிக்கும் வரை ஓயாது.

By Sriramkanna Pooranachandiran

இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் போரில் தங்களின் குடும்பத்தினரை இழந்தவர்கள் பாதுகாப்பு முகாம்களில் கண்ணீர் வடித்தவண்ணம் தங்களின் வேதனைகளை வெளிப்படுத்துகின்றனர்.

...

Read Full Story